O firmie

Biegli Rewidenci Szafraniec sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3997, oferuje Państwu wszystkie usługi nowoczesnej firmy doradczej w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz outsourcingu usług księgowych i kadrowo-płacowych.

 

Biegli Rewidenci Szafraniec sp. z o.o. wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie swoich pracowników oraz osób współpracujących, oferuje swoim klientom indywidualną i kompleksową obsługę w zakresie audytu oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania płac. Odciążamy naszych klientów w wypełnianiu obowiązków, które wynikają m.in. prawa podatkowego i handlowego, jak również wspomagamy ich we wprowadzaniu optymalnych rozwiązań związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą jak również wynikających z często zmieniających się przepisów prawnych.