Zarząd

Jadwiga Szafraniec – Członek Zarządu Biegli Rewidenci Szafraniec sp. z o.o. w Sobótce, kluczowy biegły rewident, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 3911, nadzorujący dział audytu. Dr nauk ekonomicznych z zakresu rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Były nauczyciel akademicki Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Autorka wielu artykułów, referatów i książek z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Znawca międzynarodowych standardów rewizji finansowej, ukończyła szereg kursów i szkoleń organizowanych w kraju i za granicą przez zagraniczne organizacje księgowych i audytorów. W swoim dorobku zawodowym może się pochwalić przeprowadzaniem corocznie kilkunastu badań sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Bada sprawozdania sporządzone zgodnie z MSSF. W spółce organizuje badania i sprawuje nadzór nad przebiegiem badania oraz weryfikuje rezultaty badania rocznych sprawozdań finansowych.  Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych, które przeprowadzała w Kancelarii Biegłych Rewidentów we Wrocławiu nr podmiotu 167 (zostaje objęta procesem likwidacji), której jest współwłaścicielem. Sporządzała niezależne opinie dotyczące przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów zgodnie z kodeksem spółek handlowych.

 

Anna Szafraniec – Członek Zarządu Biegli Rewidenci Szafraniec sp. z o.o. w Sobótce, nadzorujący dział księgowości. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Kontroli Finansowej. Uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 6972/98 dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej poziom podstawowy i zaawansowany organizowanych w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W zawodzie księgowego od 1991 r.. Od 2008 roku osoba współpracująca przy badaniu sprawozdań finansowych.