Współpracownicy

Nasza Firma współpracuje z n/w biegłymi rewidentami oraz profesjonalistami w zakresie finansów oraz prawa posiadającymi rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki przedsiębiorstw w wielu branżach.

 

Stałymi współpracownikami spółki są następujący biegli rewidenci:

 

  1. Joanna Chwaścikowska-Karwacka, nr 12024, praktyk i wykładowca w ramach szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych,

 

  1. Jadwiga Kieruńczak, nr 9508, wieloletnie doświadczenie, jako Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy spółek Skarbu Państwa,

 

  1. Violetta Sukiennik, nr 9513, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych,

 

  1. Rafał Leszczyński, nr 10772, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, znajomość sporządzania raportów z badania sprawozdań finansowych według prawa niemieckiego,

 

  1. Paweł Tomanik, nr 11799, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych spółek kapitałowych,

 

  1. Danuta Rochala, nr 11209, wieloletni Główny Księgowy spółek kapitałowych z doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych.